Sorularla Cumhuriyet Altını

Sorularla Cumhuriyet Altını

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Soru 1 : Cumhuriyet Altını nedir? 
Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para
yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından
üretilebilen altınlardır.
Soru 2 : Kaç çeşit Cumhuriyet Altını vardır?
Cumhuriyet altınları, sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, beşlik, ikibuçukluk, birlik, yarımlık
ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşitten toplam 10 farklı çap ve ağırlıkta üretilmektedir.
Soru 3 : Cumhuriyet Altınlarının ayarı ve ağırlıkları nelerdir?
Cumhuriyet Altınlarının tümü 22 ayardır. Birlik Sikke Altın 7,216 gram, birlik Ziynet Altını
7,016 gramdır. Sikke ve Ziynet altınların ağırlıkları buna göre belirlenir. 
Soru 4 : Cumhuriyet altın sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları arasında ne fark vardır?
Cumhuriyet altın sikkeleri, Cumhuriyet ziynet altınlarına göre çapları daha küçük, kalınlığı ve
ağırlıkları daha fazladır.
Cumhuriyet Sikke Altınlarının bir yüzünde “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresi ve altına
Cumhuriyetin kuruluş tarihi olan 1923 rakamı ve bunun altına da bir çizgi çekilerek sikkenin
basılış tarihi Cumhuriyetin hangi yıldönümüne tesadüf ederse o yıl dönümünü ifade eden
rakam bulunur. Diğer tarafında ise “Hakimiyet Milletindir” ibaresi, Atatürk’ün resmi ve
resmin altında “Ankara” ibaresi bulunur. Kenarlarındaki tırtılı düzdür.
Cumhuriyet Ziynet Altınlarının bir yüzünde kaligrafik yazı ile “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresi ile
basıldığı tarih, diğer yüzünde ise Ortasında Atatürk'ün resmi ve kenar süslemesi yıldızlarla ve
yıldızların etrafı da kenarlarına kadar nakış ile süslenmiştir. Kenarı eğik tırtıllıdır.
Soru 5 : Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?
Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri
olan 7,216 gram birlik sikke altındır.
Soru 6: Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?
Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve
eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.
Soru 7: Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?
Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya
da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih
değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet
Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.
Yılın son haftasında alınan Cumhuriyet ziynet altını siparişleri ile Ekim aynının son haftasında
alınan Cumhuriyet sikke altını siparişleri yeni tarihli olarak basılır ve yeni dönem içinde talep
sahiplerine teslim edilir.
Soru 8 : Cumhuriyet Altınlarını niçin sadece Darphane üretmektedir?
Cumhuriyet altınları “1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”
gereği, ağırlıkta, ayarda ve kalitede güveni ve standardı sağlamak üzere sadece Darphane
tarafından üretilir.
Soru 9 : Darphane’nin Cumhuriyet altını satışı var mıdır?
Darphane’nin Cumhuriyet altın satışı yoktur. Sipariş sahibi külçe altınını Darphaneye teslim
eder ve karşılığında istediği Cumhuriyet altını çeşidini belirtir ve Darphane de talep edilen bu
cumhuriyet altınlarını üretir.
Soru 10: Altın fiyatları üzerinde Darphane’nin belirleyici bir etkisi var mıdır?
Darphane, altın alım satımı yapmaz, dolayısıyla arz ve talebi etkilemediği için altın fiyatlarının
belirlenmesinde bir etkisi yoktur.
Soru 11: Darphane piyasadaki Cumhuriyet altını miktarını ya da fiyatını etkiler mi?
Darphane kendisine külçe altın teslim edenlere sipariş üzerine üretim yapar, sipariş
miktarının belirlenmesinde hiçbir etkisi ve rolü yoktur. Dolayısıyla piyasadaki Cumhuriyet
altını miktarını ve fiyatını etkilemez.
Soru 12: Darphane kimlere Cumhuriyet altını üretmektedir?
Darphane, külçe altın getiren ve kimlik bilgilerini veren gerçek ya da tüzel kişilere ayırım
yapmaksızın Cumhuriyet altını üretir.
Soru 13: Darphane, Cumhuriyet altını üretimi için hangi altınları kabul etmektedir?
Darphane, Cumhuriyet altını üretiminde Borsa İstanbul Rafineri Listesinde yer alan
rafinerilerde üretilmiş 995/1000 saflıkta 24 ayar standart külçe altınları kabul etmektedir.
Soru 14: Cumhuriyet Altını siparişi nasıl verilir?
Her gün mesai saati içerisinde belgeli standart külçe altınların kimlik beyanıyla Darphane’ye
emanet makbuzu karşılığında teslim edilmesi ve her bir külçe için bir çeşit olacak şekilde
Cumhuriyet altını talebi bildirilmesi ile sipariş verilmiş olur. (Rev:28.12.2015)
Soru 15: Cumhuriyet Altını siparişinde miktar sınırlaması var mıdır?
Darphane, birer kilogramlık külçe altın karşılığı Cumhuriyet Altını siparişini kabul etmektedir.
Cumhuriyet Altını siparişi kabulünde üst sınır yoktur.
Soru 16: Bir adet külçe altından kaç adet Cumhuriyet Altını üretilir?
Bir adet 24 ayar külçe altın karşılığından üretilecek Cumhuriyet Altını adedi talep edilen
Cumhuriyet Altını çeşidine göre değişmekte olup, miktarları aşağıda belirtilmiştir.  
Soru 17: Darphane ürettiği Cumhuriyet Altınlarını kime, ne zaman ve nasıl teslim eder?
Cumhuriyet Altını siparişleri kişi bazında sıra ile alınır, “ilk veren ilk alır” esasına göre talep
sahiplerine teslim edilir. Diğer bir deyişle, siparişini önce veren kişinin talebi önce
karşılanmaktadır.
Bir kişiye ait siparişin tamamını veya bir kısmını karşılamak için yeterli Cumhuriyet Altını
mevcut değilse, söz konusu sipariş sahibine talep edilen Cumhuriyet Altını üretilene kadar
teslimat yapılmaz. Ancak diğer talep sahiplerinin siparişi kabul edilmeye devam edilir.
Eksik ürünlerin tamamlanmasının ardından, siparişi hazırlanan talep sahibinin cep telefonuna
durum bilgisi kısa mesaj yoluyla iletilir. “Siparişiniz hazır” mesajını alan talep sahipleri
istedikleri zamanda Darphane’ye gelerek siparişlerini teslim alabilir.(Rev:28.12.2015)
Soru 18: Darphane Cumhuriyet Altını üretimi karşılığında ücret alır mı?
Darphane, Cumhuriyet Altını üretimini belli bir işçilik ve fire oranı karşılığında yapmaktadır.
Külçe altının Cumhuriyet altınına dönüştürülmesi için kilogram başına alınan işçilik ve fire
karşılığı miktarlar aşağıdaki gibidir.
Ücretlendirmedeki oranlar maliyet değerlendirmesi yapılarak tespit edilmiş olup, miktar ya
da zamana göre her hangi bir değişiklik göstermeden sabit olarak uygulanmaktadır.
Kaynak:
                   T.C.
              BAŞBAKANLIK
         HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
  

Yorum Yapmak İstiyorum